Polityka prywatności

Polityka Prywatności Miód- Malina Aleksandra Hryniewicz

Polityka prywatności reguluje aspekty związane z: gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji klientów Miód-malina Aleksandra Hryniewicz

  1. Dane osobowe:
    1. W czasie dokonywania zamówień zestawów dietetycznych Miód-malina użytkownik zostanie poproszony o podanie niektórych danych osobowych. Dane, o których podanie może zostać poproszony użytkownik to w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Niepodanie wymaganych danych jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.
    2. Dane osobowe użytkowników uzyskane w wyniku dokonywania zamówień przetwarzane są zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkowników oraz wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
    3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest, jako oddzielna baza danych, zapewniająca właściwą ochronę.
    4. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy Miód-malina Aleksandra Hryniewicz
Facebook